Politica SMI

DECLARATIE PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI SANATATII si SECURITATII OCUPATIONALE

Principiul de baza al politicii SC ROMANO ELECTRO SRL in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale este orientarea catre client, protejarea mediului, asigurarea sanatatii si securitatii personalului, astfel incat prin satisfacerea deplina a asteptarilor si cerintelor acestuia si prin calitatea mereu mai buna a serviciilor prestate, sa ne mentinem in topul firmelor de profil.

SC ROMANO ELECTRO SRL societate care activeaza in domeniul Lucrari de instalatii electrice, cod CAEN 4321. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea, cod CAEN 7112. Activitati de servicii privind sistemele de securizare, cod CAEN 8020. Activitati de testari si analize tehnice, cod CAEN 7120. ”

Constienta fiind de impactul generat si de activitatile sale asupra mediului si sanatatii si securitatii personalului se angajeaza sa:

 • asigure satisfactia clientilor, respectarea legislatiei si a altor cerinte aplicabile in domeniul sau de activitate, in scopul satisfacerii clientilor si altor parti interesate;
 • Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor prestate cu respectarea cerintelor legale de mediu avand ca prioritate prevenirea poluarii mediului;
 • Orientarea proceselor si serviciilor noastre catre clienti, mentinerea increderii celor traditionali si castigarea de noi clienti, respectarea cerintelor legale aplicabile in domeniul calitatii
 • Protejarea salariatilor prin reducerea/eliminarea pericolelor unor accidente si imbolnaviri profesionale;
 • Limitarea raspunderii civile si penale prin satisfacerea reglementarilor legale referitoare la SSO si a altor cerinte aplicabile;
 • Cresterea constiintei angajatilor si a responsabilitatilor fata de protecia mediului si a sanatatii si securitatii in munca;
 • Imbunatatirea practicilor manageriale;
 • Modernizarea dotarilor in vederea alinierii la cerintele UE
 • Reducerea impactului asupra mediului
 • respecte legislatia de mediu si a altor cerinte de mediu, in scopul prevenirii poluarii mediului si imbunatatirea performantei de mediu
 • actioneze in sensul imbunatatirii managementului deseurilor
 • asigure instruirea si constientizarea intregului personal privind beneficiile aduse mediului inconjurator prin imbunatatirea propriilor activitati
 • desfasoare toate activitatile astfel incat sa contribuie la protejarea mediului inconjurator si sa asigure un mediu adecvat pentru sanatatea si securitatea personalului si a clientilor sai
 • asigure prevenirea ranirilor si imbolnavirilor prin identificarea continua si permanenta a riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala, evaluarea si controlul acestora, stabilirea măsurilor pentru eliminare sau reducerea acestora;
 • adopte toate masurile necesare pentru prevenirea si pentru eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea personalului propriu si a clientilor sai
 • asigure conformarea cu legislatia aplicabila si reglementarile in vigoare din domeniul securitatii si sanatatii ocupationale, la care societatea a subscris;
 • informeze personalul propriu si clientii privind riscurile de securitate si sanatate ocupationala la care este expus in cadrul activitatilor desfasurate si/sau produselor si serviciilor achizitionate;
 • asigure îmbunatatirea continua a managementului SSO si a performantelor in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale;
 • asigure instruirea si constientizarea intregului personal cu privire la pericolele si riscurile specifice locurilor de munca, a continutului legislatiei, precum si utilizarea corecta a produselor si a echipamentelor de lucru

Fiecare angajat al societatii noastre si colaborator este incurajat sa urmareasca dezvoltarea profesionala, printr-o informare continua, pentru a mentine standardul profesional la acelasi nivel cu standardele internationale.

Fiecare angajat al SC ROMANO ELECTRO SRL trebuie sa fie pe deplin constient fata de calitatea serviciilor realizate, pentru asigurarea continuitatii functionarii si perfectionarii sistemului de management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale in intreaga organizatie, preocuparea noastra fiind aceea de a pozitiona clientul in centrul atentiei tuturor proceselor firmei.

Pentru realizarea acestor angajamente/deziderate Managementul organizatiei se angajeaza sa asigure resursele necesare imbunatatirii continue a sistemului integrat de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale conform cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, si sa asigure comunicarea permanenta cu angajatii sai, clienti, opinia publica sau alte parti interesate.

In calitate de Director General, ma angajez prin autoritatea de care dispun si in primul rand, prin exemplul personal, in dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului integrat de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.

Prezenta politică este comunicata tuturor angajatilor firmei, care sunt constienti cu privire la obligatiile individuale în domeniul sanatatii si securitatii in munca, precum si partilor interesate.

 

DECLARATIA DE POLITICA REFERITOARE LA SECURITATEA INFORMATIEI

Informatia si procesele de business, sistemele informationale si retelele de comunicatii care le sustin constituie resurse foarte importante pentru SC ROMANO ELECTRO SRL .

Stabilirea, implementarea, functionarea, imbunatatirea si certificarea unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei (SMSI) sunt esentiale pentru mentinerea competitivitatii, profitabilitatii, legalitatii si a imaginii noastre comerciale.

Obiectivul securitatii informatiei este de a proteja bunurile informationale ale firmei, asociatilor, partenerilor, clientilor si furnizorilor fata de o gama larga de amenintari, in scopul asigurarii continuitatii activitatii, minimizarii riscului afacerii, maximizarii profitului, reinvestitiei si oportunitatilor de business ale SC ROMANO ELECTRO SRL .

SC ROMANO ELECTRO SRL asigura conformitatea cu standardul SR ISO/CEI 27001:2013 si cu recomadarile detaliate in standardul SR ISO/CEI 27002:2013 prin:

 • pastrarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii informatiei;
 • utilizarea, unde este cazul, a autenticitatii, nerepudierii si fiabilitatii informatiei;
 • asigurarea unui cadru robust de management al riscurilor informationale;
 • protejarea informatiei impotriva amenintarilor si a accesului neautorizat;
 • responsabilizarea intregului personal si a tuturor partilor implicate in business;
 • instruirea si constientizarea angajatilor cu privire la securitatea informatiei;
 • mentinerea si testarea continuitatii activitatii propriilor afaceri;
 • instituirea unui cadru de management al incidentelor de securitate a informatiei;
 • indeplinirea cerintelor legislative aplicabile in domeniul nostru de activitate;
 • dezvoltarea unei culturi de securitate si integrarea acesteia in cultura organizationala.

In cadrul SC ROMANO ELECTRO SRL securitatea informatiei este obtinuta prin implementarea unui set adecvat si proportionat de masuri de securitate, cum ar fi politici, procese, proceduri, instruiri, structuri organizationale si functiuni tehnice operationale software, hardware si fizice. Masurile de securitate stabilite, implementate, monitorizate, evaluate si imbunatatite vor fi analizate anual sau cand este cazul, pentru a ne asigura de atingerea, mentinerea si cresterea obiectivelor specifice de securitate ale SC ROMANO ELECTRO SRL .

Toti angajatii SC ROMANO ELECTRO SRL trebuie sa fie pe deplin constienti de responsabilitatea personala fata de securitatea informatiei si le revine obligativitatea de a-si insusi si de a aplica fara nicio derogare prevederile SMSI, fiind raspunzatori de calitatea muncii depuse, de securitatea informatiei, precum si de pastrarea locului de munca curat, ordonat si securizat.

In calitatea de Director General, incredintez Reprezentatului Sistemul de Management al Securitatii Informatiei(RMSI) autoritatea administrarii SMSI, sustin pe deplin implementarea si functionarea acestuia si ma angajez in asigurarea resurselor necesare realizarii obiectivelor propuse si pentru imbunatatirea lui continua in cadrul SC ROMANO ELECTRO SRL .