Politica SMI

DECLARATIA MANAGEMENTULUI DE LA CEL MAI INALT NIVEL AL SC ROMANO ELECTRO SRL PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

Managementul de la cel mai inalt nivel al SC ROMANO ELECTRO SRL isi propune sa implementeze si sa mentina in organizatie prezenta politica in domeniul calitatii, mediului, santataii si securitatii ocupationale, care este adecvata scopului si contextului organizatiei, sustine directia sa strategica, inclusiv natura, amploarea si impacturile asupra mediului si ale activitatilor, produselor si serviciilor sale.

Activitatile desfasurate in cadrul SC ROMANO ELECTRO SRL sunt: “Lucrari de instalatii electrice, cod CAEN 4321. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea, cod CAEN 7112. Activitati de servicii privind sistemele de securizare, cod CAEN 8020. Activitati de testari si analize tehnice, cod CAEN 7120 – activitati cu impact asupra aerului, apei, solului, consumului de resurse naturale.

Managementul de la cel mai inalt nivel al S.C. ROMANO ELECTRO SRLse angajeaza sa mentina si imbunatateasca continuu Sistemul de Management Integrat in cadrul organizatiei in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015; SR OHSAS 18001:2008.

ROMANO ELECTRO isi propune urmatoarele obiective si angajamente in domeniul CALITATII:

 • Respectarea cerintelor aplicabile ;
 • Cresterea numarului de clienti si a gradului de satisfactie a acestora;
 • Ponderea descrescatoare a neconformitatilor
 • Reducerea reclamatiilor si sesizarilor clentilor privind serviciile furnizate;
 • Continua pregatire si perfectionare profesionala a angajatilor organizatiei;
 • Imbunatatirea infrastructurii si a mediului de lucru;
 • Sa asigure comunicarea politicii catre toate partile interesate, interne si externe;

ROMANO ELECTRO isi propune urmatoarele obiective si angajamente in domeniul MEDIULUI:

 • Sa determine riscurile si oportunitatile referitoare la aspectele sale de mediu, obligatiile de conformare, intelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza, intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate, pentru a se asigura ca sistemul de management de mediu isi poate realiza rezultatele intentionate;
 • Sa asigure protectia mediului, inclusiv prevenirea poluarii prin:
  Minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata.
  Diminuarea gradului de poluare a aerului, apei, prin masuri care sa permita o buna protejare a acestora;
 • Reducerea consumului de resurse naturale
 • Sa sustina proiectarea, dezvoltarea si efectuarea serviciilor oferite prin utilizarea unei tehnologii curate si sigure in scopul imbunatatirii performantelor de mediu
 • Sa creeze conditii pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management de Mediu prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare mentinerii atat a Politicii de Mediu cat si pentru indeplinirea obiectivelor propuse
 • Sa incurajeze toti furnizorii si clientii organizatiei in adoptarea unui Sistem de Management de Mediu
 • Sa asigure comunicarea politicii catre toate partile interesate, interne si externe;

ROMANO ELECTRO isi propune urmatoarele obiective in domeniul SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE:

 • Respectarea cerintelor legale si alte cerinte aplicabile in domeniul SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE si asigurarea conformarii cu acestea
 • Stabilirea măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice de securitatea ocupationala în concordanţă cu condiţiile şi factorii de mediu proprii organizaţiei;
 • Evaluarea şi ţinerea sub control a riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale;
 • Asigurarea informării personalului privind riscurile la care este expus în cadrul activităţii desfăşurate;
 • Asigurarea conştientizării şi instruirii întregului personal privind conţinutul instructiunilor proprii privind sanatatea si securitatea ocupationala

Fiecare angajat al societatii noastre si colaborator este incurajat sa urmareasca dezvoltarea profesionala, printr-o informare continua, pentru a mentine standardul profesional la acelasi nivel cu standardele internationale.

Fiecare angajat trebuie sa fie constientizat pentru asigurarea functionarii si perfectionarii sistemului de management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale in intreaga organizatie, preocuparea tuturor fiind aceea de a pozitiona clientul in centrul atentiei tuturor proceselor firmei.

Pentru realizarea acestor angajamente/deziderate Managementul organizatiei se angajeaza sa asigure resursele necesare imbunatatirii continue a sistemului integrat de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale conform cu standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 si sa asigure comunicarea permanenta cu angajatii sai, clienti, opinia publica sau alte parti interesate.
In calitate de Director General al firmei SC ROMANO ELECTRO SRL, ma angajez prin autoritatea de care dispun si in primul rand, prin exemplul personal, in dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului integrat de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale in cadrul organizatiei.

Prezenta politica este comunicata tuturor angajatilor din cadrul SC ROMANO ELECTRO SRL, care sunt constienti cu privire la obligatiile individuale în domeniul profesional, al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

 

DECLARATIA MANAGEMENTULUI DE LA CEL MAI INALT NIVEL AL ROMANO ELECTRO SRL PRIVIND LEADERSHIP SI ANGAJAMENT

Managementul de la cel mai inalt nivel al ROMANO ELECTRO SRL, demonstreaza capacitatea de leadership si angajament referitoare la sistemul de management al calitatii prin:

 • Asumarea raspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat pe baza asigurarii resurselor necesare, stabilirea si documentarea responsabilitatilor si autoritatilor, intocmirea documentatiei, implementarea si mentinerea sistemului.
 • Stabilirea si documentarea politicii si a obiectivelor in domeniul SMI, care sunt compatibile cu contextul si directia strategica a organizatiei.
 • Asigurarea ca cerintele sistemului de management integrat, sunt integrate in procesele de afaceri ale organizatiei – Lucrari de instalatii electrice. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. Activitati de servicii privind sistemele de securizare. Activitati de testare si analize tehnice.
 • Promovarea abordarii pe baza de proces si a gandirii bazate pe risc, pe baza proceselor identificate, documentate si monitorizate si a riscurilor asociate obiectivelor si activitatilor organizatiei.
 • Asigurarea ca resursele necesare pentru sistemul de management integrat sunt disponibile in bugetul de venituri si cheltuieli al organizatiei.
 • Comunicarea importantei sistemului de management integrat si a conformarii cu cerintele partilor interne si externe interesate.
 • Asigurarea ca sistemul de management integrat, obtine rezultatele intentionate prin actiuni de masurare si monitorizare a obiectivelor, proceselor si produselor si stabilirea de masuri de imbunatatire a sistemului.
 • Angrenarea, directionarea si sustinerea intregului personal pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management.
 • Promovarea imbunatatirii partilor interne si externe interesate.
 • Sustinerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora in zonele lor de responsabilitate.

 

DECLARATIA DE POLITICA REFERITOARE LA SECURITATEA INFORMATIEI

Informatia si procesele de business, sistemele informationale si retelele de comunicatii care le sustin constituie resurse foarte importante pentru SC ROMANO ELECTRO SRL .

Stabilirea, implementarea, functionarea, imbunatatirea si certificarea unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei (SMSI) sunt esentiale pentru mentinerea competitivitatii, profitabilitatii, legalitatii si a imaginii noastre comerciale.

Obiectivul securitatii informatiei este de a proteja bunurile informationale ale firmei, asociatilor, partenerilor, clientilor si furnizorilor fata de o gama larga de amenintari, in scopul asigurarii continuitatii activitatii, minimizarii riscului afacerii, maximizarii profitului, reinvestitiei si oportunitatilor de business ale SC ROMANO ELECTRO SRL .

SC ROMANO ELECTRO SRL asigura conformitatea cu standardul SR ISO/CEI 27001:2013 si cu recomadarile detaliate in standardul SR ISO/CEI 27002:2013 prin:

 • pastrarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii informatiei;
 • utilizarea, unde este cazul, a autenticitatii, nerepudierii si fiabilitatii informatiei;
 • asigurarea unui cadru robust de management al riscurilor informationale;
 • protejarea informatiei impotriva amenintarilor si a accesului neautorizat;
 • responsabilizarea intregului personal si a tuturor partilor implicate in business;
 • instruirea si constientizarea angajatilor cu privire la securitatea informatiei;
 • mentinerea si testarea continuitatii activitatii propriilor afaceri;
 • instituirea unui cadru de management al incidentelor de securitate a informatiei;
 • indeplinirea cerintelor legislative aplicabile in domeniul nostru de activitate;
 • dezvoltarea unei culturi de securitate si integrarea acesteia in cultura organizationala.

In cadrul SC ROMANO ELECTRO SRL securitatea informatiei este obtinuta prin implementarea unui set adecvat si proportionat de masuri de securitate, cum ar fi politici, procese, proceduri, instruiri, structuri organizationale si functiuni tehnice operationale software, hardware si fizice. Masurile de securitate stabilite, implementate, monitorizate, evaluate si imbunatatite vor fi analizate anual sau cand este cazul, pentru a ne asigura de atingerea, mentinerea si cresterea obiectivelor specifice de securitate ale SC ROMANO ELECTRO SRL .

Toti angajatii SC ROMANO ELECTRO SRL trebuie sa fie pe deplin constienti de responsabilitatea personala fata de securitatea informatiei si le revine obligativitatea de a-si insusi si de a aplica fara nicio derogare prevederile SMSI, fiind raspunzatori de calitatea muncii depuse, de securitatea informatiei, precum si de pastrarea locului de munca curat, ordonat si securizat.

In calitatea de Director General, incredintez Reprezentatului Sistemul de Management al Securitatii Informatiei(RMSI) autoritatea administrarii SMSI, sustin pe deplin implementarea si functionarea acestuia si ma angajez in asigurarea resurselor necesare realizarii obiectivelor propuse si pentru imbunatatirea lui continua in cadrul SC ROMANO ELECTRO SRL .