Instalare

instalare Pentru instalarea sistemelor proiectate, specialistii nostri asigura prin utilizarea procedurilor corecte si eficiente, executia de lucrari de calitate si la termenele stabilite. Roel Systems are certificat de peste 8 ani sistemul de management al calitatii conform ISO 9001-2008 si realizează lucrările de execuţie atât cu specialistii proprii, cât şi cu subcontractanţi atent selectionati si verificati.

Activitatea de instalare si intretinere de sisteme de securitate este reglementata in Romania prin Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si de HG 301/2012 privind normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003. Activitatea de instalare de sisteme de securitate este permisa numai firmelor avizate de IGPR la obiectivele ce necesita avizarea si controlul proiectelor de IGPR.

Activitatea de instalare si intretinere de sisteme de siguranta este reglementata in baza normativelor si standardelor nationale si europene: I7, I18, Legea 307/2007, Standardele europene armonizate din familia EN54.

Instalarea presupune operatii precum: planificarea, organizarea de santier, realizarea cablajului, montarea de echipamente, verificarea, punerea in functiune a instalatiilor si instructajul beneficiarilor. Planificarea se refera la alocarea de resurse materiale, umane si la proiectia in timp a derularii etapelor necesare pentru livrarea la timp si la cheie a solutiei catre client.

Instalarea propriu-zisa nu se incheie inainte de scolarizarea personalului abilitat, desemnat de Client, care va opera sistemele instalate. In final se asigura receptia lucrarilor si transferul catre departamentul de mentenanta si service al Roel Systems.

In completarea serviciilor de instalare pentru proiecte noi, Roel Systems realizeaza si reamplasari, extinderi si completari, reparatii si inlocuiri ale echipamentelor defecte sau uzate moral din componenta sistemelor deja instalate de catre noi sau de catre alte companii de specialitate.